Iz Egipta pozvah sina svoga

Iz Egipta pozvah sina svoga

Već duže vreme razmišljam da napišem tekst o ovim temama, no nikako da se odlučim gde i kako da počnem. Sve one su povezane i imaju zanimljiv odnos, ali,...

read more
Voda gornja i voda donja

Voda gornja i voda donja

Pismo konstantno govori o „vodama iznad" i „vodama ispod". Voda je, u svim kulturama antičkog sveta, sasvim jasno, simvol haosa - nečeg nepoznatog,...

read more
Kruna, kadionica i lestvica

Kruna, kadionica i lestvica

Moj omiljeni bibličar, Stiven de Jang, čovek koji je, iako veliki „dr", pre svega još veći „fr", uvek napominje da u „Bibliji nema metafora". Pored njega, to...

read more
Kada se rodio Hristos?

Kada se rodio Hristos?

Roždestvo Hristovo je sam centar sve hrišćanske teologije i sidro realnosti. Malo je reći da ka Vitlejemskoj pećini uperuju starozavetni sveci. Ka njoj...

read more