U modernom društvu postoji širok spektar raznolikosti kada je u pitanju izbor životnih stilova i identiteta. Među njima su i alternativne supkulture, koje se...

Više