Molitva Oče naš

Oče naš, koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja
i na zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

Otče naš, iže jesi na nebesjeh,
da svjatitsja imja Tvoje, da priidet carstvije Tvoje, da budet volja Tvoja,
jako na nebesi i na zemlji.
Hljeb naš nasuščnij dažd nam dnes i ostavi nam dolgi našja, jakože i mi ostavljajem dolžnikom našim.
I ne vovedi nas vo iskušenije,
no izbavi nas ot lukavago.
Amin.

Molitva Oče naš, poznata i kao Gospodnja molitva, najpoznatija je molitva u hrišćanskom svetu. Ova molitva ima duboko duhovno značenje i često se koristi kao osnovna molitva u Svetoj Liturgiji i ličnom duhovnom životu.

Njeno poreklo može da se prati unazad do Isusa Hrista, koji je svoje učenike ovu molitvu naučio tokom svog zemaljskog života. Ova molitva se nalazi u Novom Zavetu, u jevanđeljima po Mateju (Matej 6,9-13) i Luki (Luka 11:,1-4).