Liturgija Svetog Jovana Zlatoustog

Sveštenik: Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Đakon: U miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj (ili: Gospode pomiluj).
Đakon: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Pomenuvši Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje jego. Blagosloven jesi Gospodi.
(Na Hristove praznike čita se Antifon 1)

Đakon: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Pomenuvši Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Jedinorodnij Sine i Slove Božij, bezsmerten sij i izvolivij spasenija našego radi voplotitisja ot svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji, nepreložno vočelovječitisja: raspnijsja že Hriste Bože, smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici, sproslavljajemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas.
(Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 2)
Đakon: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Pomenuvši Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Blaženi milostivi, jako tiji pomilovani budut – tropar kanona.
Blaženi čisti serdcem, jako tiji Boga uzrjat – tropar kanona.

Blaženi mirotvorci, jako tiji sinove Božiji narekutsja – tropar kanona.
Blaženi izgnani pravdi radi, jako tjeh jest Carstvo nebeskoje – tropar kanona.
Blaženi jeste jegda ponosjat vam, i izženut, i rekut vsjak zol glagol na vi lažušče mene radi – tropar kanona.
Radujtesja i veselitesja, jako mzda vaša mnoga na nebesjeh – tropar kanona.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu – tropar kanona.
I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin – bogorodičan kanona.

(Na Hristove praznike, na ovome mestu čita se Antifon 3)

(Za vreme pojanja Slava… i ninje… čini se vhod sa svetim Jevanđeljem).

Po vhodu kaže Sveštenik: Premudrost, prosti.
Narod: (nedeljom): Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sine Božij, voskresij iz mertvih, pojuščija Ti: Aliluja.
(Na praznike bogorodične i svetiteljske ili u obične dane: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu. Spasi ni Sini Božij, vo svjatih diven sij, pojuščija Ti: Aliluja). [Ove pesme zovu se: vhodnoje. Hristovi praznici i Sretenije, imaju svoje posebno vhodnoje.]
Sad dolaze tropari i kondaci. Zatim:
Sveštenik: Jer si svet, Bože naš, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. Odmah zatim:
Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas (3 puta). Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin. Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. Amin. Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas.
[U neke praznične dane, umesto: Svjatij Bože…poju se druge pesme.]

Sveštenik: Pazimo. Mir svima. Premudrost.
Čtec: (onaj koji čita Apostol): I duhu tvome, prokimen glas (kaže onaj glas koji je kod prokimena označen i glasno pročita prokimen. Zatim:)
Pojci: (Pevaju isti prokimen po glasu koji je naznačen).
Đakon: Premudrost.
Čtec: Čitanje iz poslanice Galatima (ili Jevrejima, ili Rimljanima, tj. naslov Apostola koji će čitati) svetoga Apostola Pavla.
Đakon: Pazimo!
Čtec: Čita Apostol. Po svršetku:
Sveštenik: Mir ti.
Čtec: I duhu tvome (tiho).
Đakon: Premudrost.
Pojci: Aliluja (veliko).
Sveštenik: Premudrost, smerno stojmo; čujmo Sveto Jevanđelje. Mir svima.
Narod: I duhovi tvojemu.
Sveštenik: Čitanje svetog Jevanđelja od Mateja (ili ime drugog jevanđelista).
Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
Sveštenik: Pazimo! I čita sveto Jevanđelje. A po svršetku:
Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.
Đakon: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i za svu u Hristu braću našu.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za svo u Hristu bratstvo naše.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Još se molimo za blažene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Jektenija za upokojene (služi se po potrebi).
Đakon: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Još se molimo za upokojenje duša usnulih slugu Božjih (imena), i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Da Gospod Bog nastani duše njihove gde pravednici počivaju.
Narod: Gospodi pomiluj (triput).
Đakon: Milost Božju, Carstvo nebesko, i oproštaj grehova njihovih molimo od Hrista, besmrtnog Cara i Boga našega.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Sveštenik: Bože duhova… Jer si Ti vaskrsenje, i život, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Đakon: Oglašeni, pomolite se Gospodu.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Verni, pomolite se za oglašene.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da ih Gospod pomiluje.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da im otkrije Jevanđelje pravde.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da ih prisajedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Spasi, pomiluj, zaštiti i sačuvaj ih, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Oglašeni, glave svoje priklonite Gospodu.
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: Da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Đakon: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vi koji ste oglašeni, iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane).
Đakon: A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Sveštenik: Premudrost. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Đakon: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Sveštenik: Premudrost. Da svagda čuvani vlašću tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. (Odmah za tim).
Iže heruvimi tajno obrazujušče,
i životvorjaščej Trojicje, trisvjatuju
pjesan pripjevajušče,
vsjakoje ninje žitejskoje otložim
popečenije.
(Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo, i Životvornoj Trojici Trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu 6rigu ostavimo).
(Sad se vrši veliki vhod, a po vhodu odmah):
Narod: Amin. Jako da Carja vsjeh podimem, angelskimi nevidimo dorinosima činmi. Aliluja, aliluja, aliluja.
(Kao oni koji će primiti Cara svih, Anđelskim Silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, Aliluja, Aliluja).
Đakon: Dopunimo molitvu svoju Gospodu.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za predložene časne Darove, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).
Đakon: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Pomenuvši Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: Milosrđem Jedinorodnoga Sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Sveštenik: Mir svima.
Narod: I duhovi tvojemu.
Sveštenik: Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali:
Narod: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu jedinosuštnuju u nerazdjeljnuju.
Sveštenik: Dveri, dveri, premudrošću pazimo!
Narod: Svi zajedno govore Simvol vere: Verujem u jednoga Boga Oca Svedržitelja…
Đakon: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.
Narod: Milost mira, žertvu hvaljenija.
Sveštenik: Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama.
Narod: I so duhom tvojim.
Sveštenik: Gore imajmo srca!
Narod: Imami ko Gospodu.
Sveštenik: Zablagodarimo Gospodu.
Narod: Dostojno i pravedno jest poklanjatisja Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, Trojicje jedinosuštnjej i nerazdjeljnjej.
Sveštenik: Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći:
Narod: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot! Ispoln nebo i zemlja slavi tvojeja; Osana vo višnjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje; Osana vo višnjih.
Sveštenik: Primite, jedite, ovo je Telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova.
Narod: Amin.
Sveštenik: Pijte iz nje svi: ovo je Krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova.
Narod: Amin.
Sveštenik: Tvoje od tvojih Tebi prinoseći zbog svega i za sve.
Narod: Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim, Gospodi, i molimtisja Bože naš.
Sveštenik: Osobito za Presvetu, Prečistu, Preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju.
Narod: Dostojno jest jako voistinu blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego. Čestnjejšuju heruvim i slavnjejšuju bez sravnjenija serafim, bez istljenija Boga Slova roždšuju, suščuju Bogorodicu tja veličajem.
(Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebezprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga Logosa (Slova, Reč) neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo).

Sveštenik: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i daruj ga svetim tvojim Crkvama u miru, zdrava i čitava, časna, dugovečna i da pravilno upravlja rečju Istine tvoje.
Narod: I vsjeh i vsja.
Sveštenik: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Sveštenik: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista sa svima vama.
Narod: I so duhom tvojim.
Đakon: Pomenuvši sve Svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Za prinesene i osvećene Darove, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da čovekoljubivi Bog naš, primivši ih u svoj čisti i nadnebesni i umni Žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispošlje nam za to božansku blagodat i dar Svetota Duha, pomolimo se.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).
Đakon: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.
Narod: Podaj Gospodi.
Đakon: Izmolivši jedinstvo vore i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebje Gospodi.
Sveštenik: I udostoji nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Oca i govoriti:
Narod: Oče naš koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe Carstvo Tvoje,
da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo
dužnicima svojim,
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Sveštenik: Mir svima.
Narod: I duhovi tvojemu.
Đakon: Glave svoje Gospodu priklonimo.
Narod: Tebje, Gospodi.
Sveštenik: Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina tvoga s kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Sveštenik: Pazimo! Svetinje svetima.
Narod: Jedin Svjat, jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin.
Zatim narod peva pričasten: Hvalite Gospoda s nebes, hvalite jego vo višnjih. Aliluja (triput).
(Pričasten može biti i drugi: praznični ili proizvoljni).

Đakon: Sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite.
Narod: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod i javisja nam.
Tada verni pristupaju pričešću Božanskim Tajnama.
Po pričešću govori:
Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj i blagoslovi nasleđe tvoje.
Narod: Vidjehom svjet istinij; prijahom Duha Nebesnago; obrjetohom vjeru istinuju, nerazdjeljnjej Trojicje poklanjajemsja, ta bo nas spasla jest.
Sveštenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. Da ispolnjatsja usta naša hvaljenija tvojego Gospodi, jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja, svjatim tvojim božestvenim bezsmertnim i životvorjaščim tajnam: sobljudi nas vo tvojej svjatinji, ves den poučatisja pravdje tvojej. Aliluja, Aliluja, Aliluja.
Đakon: Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, i životvorne, strašne Hristove Tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.
Narod: Gospodi pomiluj.
Đakon: Izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.
Narod: Tebje, Gospodi.
Sveštenik: Jer si Ti osvećenje naše, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Sveštenik: U miru iziđimo.
Narod: O imeni Gospodnji.
Sveštenik: Gospodu se pomolimo.
Narod: Gospodi pomiluj.
Sveštenik: Gospode, Ti blagosiljaš one koji Tebe blagosiljaju… i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin. Budi imja Gospodnje, blagosloveno ot ninje i do vjeka (triput).
Sveštenik: Blagoslov Gospodnji neka dođe na vas, Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod: Amin.
Sveštenik: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.
Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Sveštenik: Vaskrsli iz mrtvih Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca našega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (čiji je hram) i svetoga (čiji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.
Narod: Amin.