Muhamed, pionir astralne projekcije

Muhamed je bio čovjek nesumnjivo neobične biografije. U Kuranu i hadisima čitamo da je bio revnosni vjernik čiji se život dramatično promijenio kada je počeo da dobija navodna otkrivenja. Ubijeđen od drugih da su u pitanju otkrivenja od Boga, počeo je sebe da vidi kao proroka. Da je zaista Alahov poslanik koga je Alah koristio za svoju, kako muslimani vjeruju poslednju objavu, jeste šehadet – nešto što svako mora da ispovijeda ako želi da bude musliman.

Otkrivenje od Boga ili nešto drugo?

Muslimani, sasvim razumljivo, ne sumnjaju da je zaista Bog govorio Muhamedu. Međutim, ovdje ćemo Muhamedova iskustva objave analizirati iz drugačije perspektive. Uporedićemo Muhamedove objave sa jednim ezoteričnim iskustvom. Naime, pokazaćemo da Muhamed nije imao ništa drugo do ono što nazivamo izvantjelesnim iskustvima ili astralnom projekcijom.

Šta su izvantjelesna iskustva?

Biće nešto više riječi kasnije, a za sada ćemo reći samo nešto ukratko kako biste razumjeli o čemu se tačno radi. Izvantjelesna iskustva predstavljaju fenomen u kojem duhovno tijelo napušta fizičko. Kada se to dogodi, moguće je prebaciti svijest u to nefizičko tijelo i preuzeti kontrolu nad njim.

astralna projekcija

Astralna projekcija, ilustracija

U literaturi se govori o različitim tehnikama za postizanje ovoga i mnogo je napisano na tu temu. Ovaj fenomen nije dovoljno istražen i astralna projekcija svakako predstavlja misteriju. Međutim, neke stvari čini se da se ponavljaju kod mnogih praktikanata ovog ezoteričnog fenomena, i upravo te stvari možemo iskoristiti kao neke principe ili generalna pravila koja važe za sve. Upravo te detalje, koji su posvjedočeni od hiljade ljudi, uporedićemo sa iskustvima koja je imao Muhamed.

Pogledajmo sada neke paralele.

Paralele

Snovi

Iako nemamo sve detalje o tome kako je Muhamed tačno dobijao objave, u Buharijinoj zbirci hadisa čitamo da je prva objava bila kroz san:

Istiniti snovi bili su počeci objave Allahovom poslaniku. ¹

Bilo je i drugih slučajeva kada mu je objava dolazila putem sna:

Ebu-Sufjan rekao je Amru da neki ljudi kažu: „Oči Allahova poslanika spavaju, ali srce mu ne spava.” Amr odgovori, „Čuo sam Ubaida bin Umara kako kaže da su njegovi snovi Božije nadahnuće”. ²​

U hadisima takođe čitamo da je Muhamed direktno komunicirao sa Alahom. Generalno, Muhamed je mnogo važnosti pridavao snovima. Postoji čitava knjiga o tumačenju snova u Buharijinoj zbirci sahih hadisa.

Stanje sna je upravo vrijeme kada se najviše izvantjelesnih iskustava događa. ³​

Robert Monro, koji je popularizovao termin „izvantjelesna iskustva” 70-ih godina prošlog vijeka, piše sledeće:

Veliki broj prijavljenih izvantjelesnih iskustava, uključujući mnoga moja, događaju se u stanju sna.​ ⁴

Internacionalno prepoznati mistik i autor, Robert Brus, kaže da je najbolje stanje za dostizanje astralne projekcije lak san ili stanje transa. ⁵

Još jedan popularan autor, Aleksander De Fo, slaže se sa rečenim iznad:

Tipično izvantjelesno iskustvo događa se tokom sna ⁶​

Neko će sada protestvovati i  i da nisu sve objave koje je Muhamed dobijao bile tokom sna – i sa time ćemo se složiti. Snovi su bili uključeni dosta puta, ali nekada ih je dobijao i u stanju lakšeg sna, a nekada i u budnom stanju. Međutim, astralna projekcija i iskustva koja imaju veze sa njom događaju se i kada je čovjek budan, ali samo kao posledica onoga što je čovjek prethodno doživljavao u snu.

Ovo je dovoljno da pokažemo prvu sličnost: I izvantjelesna iskustva i Muhamedove objave su čvrsto vezane za stanje sna. Ova paralela sama ne dokazuje mnogo, ali je dobar uvod u ono što slijedi.

Napuštanje tijela tokom sna

Postoji jedno fascinantno vjerovanje u islamu. To je da Alah uzima duše ljudima dok spavaju i vraća ih kada se probude. Izdvojićemo par ajeta koji svjedoče tome:

​On vam uzima dušu noću a zna i šta ste preko dana griješili – zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. ​ ⁷​

“​Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju” ⁸​​ .

Ovo nije nešto što treba posebno dokazivati. Muslimani vjeruju da Alah uzima ljudima dušu dok spavaju, i vraća je kada se probude.

Podsjetimo se da je izvantjelesno iskustvo fenomen napuštanja duhovnog tijela od fizičkog. Kada se to događa? Vjeruje se svake večeri!
Već pomenuti Robert Brus, u jednoj od svojih knjiga zapisuje:

Popularna teorija je da se projektujemo svake noći.​ ⁹

Robert Monro, u knjizi „Daleko putovanje” (Far journey), kaže:

Svi ljudi napuštaju tijelo tokom spavanja ¹⁰

Poznati istraživač lucidnih snova, američki psihofiziolog, Stefen Laberž, podrazumijeva izvantjelesna iskustva podsetom snova pa prirodno povezuje ovaj fenomen sa snovima.

I muslimani, i oni koji izučavaju ili praktikuju astralnu projekciju vjeruju da „duša” napušta fizičko tijelo tokom spavanja i da se vraća u tijelo kada se probudimo.

Prije nego nastavimo, pomenimo jedan događaj zabilježen i u Kuranu i u hadisima. To je Isra i Mi'radž, izvantjelesno putovanje koje je Muhamed imao jedne večeri. Muslimani kažu da je bio uznesen do Jerusalima.

Muhamed Izra i Miradž

Izra i Miradž

Ono što je zanimljivo jeste što Muhamed nije dobio nikakvu „instant” informaciju ili viziju, već je stvarno uznesen iz tijela i odveden negdje fizički u realnom vremenu. Ovo je precizan opis astralne projekcije!

Zujanje

Kaže se da je Muhamed imao čudan osjećaj zujanja prije dobijanja objava.

Ima puta kada čujem nešto kao zvončiće, i takav način vođa mi je najteži ¹¹

Kad mu je vođ došao, moglo se čuti nešto kao zujanje pčela blizu njegovog svijetlog lica. ¹²

Takav zvuk je vrlo uobičajen među onima koji su imali izvantjelesna iskustva. Evo nekoliko takvih navoda:

Nešto prije ili poslije odvajanja astralnog tijela, mnogi astralni putnici prijavljuju da čuju zvuk poput roja insekata ​¹³

Često je zvuk opisan baš kao pčele koje zuje.

Može se čuti i kao roj pčela ili nekih insekata.​¹⁴

​Koja je veza između inicijalne separacije i naših ušiju/sluha? Tipični zvuci povezani sa odvajanjem astralnog tijela su označeni kao: zavijanje, zujanje, zvuk pčela u ušima, zvuk visoke frekvencije, i sl. ​¹⁵

Možemo navesti još mnogo sličnih navoda, ali ćemo pomenuti samo još jedan primjer od R. Brusa:

Astralni zvuci i glasovi su vjerovatno najpoznatija manifstacija kod onih koji tek počinju sa projekcijom​ ¹⁶

Dakle, astralna „buka” je nešto što većina doživljava. Obično dolazi prije same astralne projekcije, što se takođe poklapa sa onim što je Muhamed doživljavao.

Demoni

U svakom vidu vođa, Muhamed je direktno ili indirektno imao susret sa nekim bićem, za koje muslimani misle da je bio anđeo. Muhamed nije bio tako siguran. Navodno je to biće bilo i agresivno prema Muhamedu i fizički ga je povređivalo. U Buharijinoj zbirci sahih hadisa čitamo da je Muhamed zbog tog bića pokušao i da sebi oduzme život.

Nazad na astral – već pogađate – ljudi koji to praktikuju često prijavljuju da vide razna bića. Što u budnom, što u stanju sna. Mogu se pojavljivati u raznim oblicima, uključujući ljudski. Mogu se javiti i kao osobe njima poznate.

Možemo i ovdje citirati nebrojeno iskustava, ali ćemo se osvrnuti samo na jedno.

To je  priča Vajtli Štrajbera, popularnog američkog pisca. U jednoj od svojih knjiga piše priču po istinitom događaju, u kojoj nekog čovjeka posjećuju „neljudska bića” .  Štrajber se pita šta bi ta bića mogla biti. Ona su se čovjeku obratila riječima da je on “odabrani”.

Evo jedne impresivne stvari: čovjek je opisao ovo iskustvo i rekao da se osjećao ka da mu mu neko izvlači dušu iz tijela.

Dakle, i ovo je nešto učestalo, da ljudi imaju susrete sa neljudskim entitetima tokom astralne projekcije. Neko može protestvovati i reći da su to samo pojedinačna iskustva i da ništa ne dokazuju.
Ipak, ako ste musliman, Kuran upravo to i jeste – objava jednog čovjeka sa iskustvom sličnim koje opisuju hiljade drugih ljudi.

Kaže se da je Muhamedu data knjiga da je čita.

Još jednom ćemo citirati iz knjige Roberta Monroa:

Ležao sam, sasvim svjestan. Vibracije su ubrzale do nekog osjećaja topline, oči su mi zatvorene. Taman sam htio da se odvojim od fizičkog tijela kada su mi dvije ruke spuštile knjigu ispred mojih zatvorenih očiju. Knjiga je zatim otvorena i počeo sam da čitam.

Na istoj strani nastavlja iskustvo. Sjetite se da Muhamed nije bio pismen i da nije mogao da čita knjigu koja mu je data. Bar isprva, ali onda je nakon nekoliko puta uspio. Tako se nastavlja i iskustvo ovog subjekta kojeg pominje Monro:

Probao sam da pročitam naslov knjige, ali je tekst bio suviše mali, ili sam ja bio lošeg vida. Pokušavao sam koliko sam mogao, ali nisam mogao da pročitam. Odustao sam. Knjiga se otvorila i vidio sam strane knjige. Opet, probao sam da čitam ali sve je bilo van fokusa. Najzad, mentalno sam sebe ubijedio da mogu da čitam, jedno slovo po slovo. Kao odgovor, slova su počela da iskaču iz redova i vidio sam kako prolaze. Gledao sam i vidio četiri riječi “Evociraj nesrećna bića tako…¹⁷

Vilijem Bulman, popularni američki istraživač izvantjelesnih iskustava, slaže se da je susretanje ovakvih bića učestalo.

Susretanje bića svjetlosti, anđela, ili drugih nefizičkih stanovnika ljudi često prijavljuju. ¹⁸

Muhamedovo iskustvo definitivno nije bilo jedinstveno.

Pomenućemo još kratko par paralela.

Prekognicija

Kaže se da je Muhamed imao i snove koji bi se obistinili. Drugim riječima, sanjao bi neki događaj koji bi se zatim dogodio nekada u budućnosti. Prekognitivni snovi su česti među onima koji praktikuju lucidne snove i astralnu projekciju.

Promjena tjelesne temperature

Ono što je Muhamed doživljavao nekada bi bilo propraćeno promjenama tjelesne temperature.

Kada je vođ prestajao, njegovo blagosloveno čelo curelo bi od znoja iako je bilo hladno vrijeme.

Kada mu je došao vođ, njegov dah kao da bi stao, zračno lice bi mu se promijenilo – pozelenio bi kao grana datule. Prednji zubi bi mu drhtali od hladnoće i znojio bi se toliko da su kapi znoja bile kao biseri.” ¹⁹

Hladne i tople senzacije su vrlo česte, bilježi Robert Brus. ²⁰

Robert Monro, u knjizi Daleko putovanje opisuje jedno izvantjelesno iskustvo u detalje. Između ostalog, piše da je subjekat imao nekog posjetioca koji je mogao da mu svojevoljno promijeni temperaturu, čineći da mu bude vruće ili hladno”​. ²¹

Zaključak

Sve što znamo o tome kako je objava dolazila Muhamedu ima svoju paralelu u okultizmu. Kada bismo imali još informacija o tome možda bismo imali i više podudarnosti. Međutim, i ovako se čini da postoji veoma dobra veza između Muhameda i fenomena astralne projekcije.


Reference:

 1. Buharijeva Zbirka Hadisa 6982.
 2. ​Buharijeva Zbirka Hadisa 183
 3. ​https://www.world-of-lucid-dreaming.com/out-of-body-experiences.html
 4. Robert Monroe, “Far Journeys”, p.17
 5. Robert Bruce, “Astral Dynamics”, p. 63
 6. Alexander De Foe, “Consciousness beyond the body”, p21
 7. al-An‘aam 6:60 (Sahih International)
 8. az-Zumar 39:42 (Sahih International)
 9. Robert Bruce, “Astral Dynamics”, p. 67.
 10. Robert Monroe, “Far Journey”, p. 63
 11. Sahih Buhari, Volume 1, Book 1, Number 2
 12. Tabwib Musnad Ahmad, Kitab al-Sirah al-Nabaviyah, 20/212
 13. Edain McCoy “Astral Projection for beginners”, p78
 14. https://astralhq.com/the-buzzing-noise/
 15. https://www.astralvoyage.com/astral-projection/internal-ringing-astral-projection.php
 16. Robert Bruce, “Astral Dynamics”, p. 417
 17. Robert Monroe, “Journeys Out of Body”, p. 50
 18. William Buhlman, “Adventures Beyond the Body”, p. 34
 19. Al-Itqan, 1.46
 20. Robert Bruce, “Astral Dynamics”, p. 169
 21. Robert Monroe, “Far Journeys”, p. 69

Bilo bi nam drago da čujemo tvoje mišljenje o ovom tekstu. Slobodno ostavi komentar ispod, ili nam pošalji svoje mišljenje na [email protected].

Komentari

0 Comments

Submit a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *