Poslanica Diognetu

Poslanica Diognetu

Uvod Poslanica Diognetu nastala je sredinom 2. vijeka. Napisao je nepoznati hrišćanski apologeta, jednom neznabošcu po imenu Diognet. Najvjerovatnije za...

Više
Pastir Jermin

Pastir Jermin

Šta je Pastir Jermin i kada je nastao? Pastir Jermin je starohrišćanska proročka knjiga. Potiče iz prve polovine 2. vijeka i napisana je najvjerovatnije u...

Više
Sveti Kodrat – Apologija

Sveti Kodrat – Apologija

Ko je bio Kodrat Kodrat je vjerovatno bio prvi hrišćanski apologeta, iz prve polovine 2. vijeka. U to vrijeme bilo je nekoliko ljudi sa ovim imenom, a...

Više
Papije Jerapoljski

Papije Jerapoljski

Papije Jerapoljski Papije je bio učenik apostola i ranohrišćanski pisac. On sam kaže da je bio učenik apostola Jovana, i prijatelj Polikarpa. Jevsevije...

Više
Polikarp Smirnski

Polikarp Smirnski

Ko je bio Polikarp Smirnski? Rođen je oko 80. godine u Efesu. U mladosti je imao priliku da uči od apostola Jovana. Postoje brojna svjedočanstva da je bio...

Više
Ignjatije Antiohijski Bogonosac

Ignjatije Antiohijski Bogonosac

Brza navigacija: Poslanica Rimljanima Poslanica Efescima Poslanica Magnežanima Poslanica Smirnjanima Poslanica Tralijancima Poslanica Filadelfijcima Poslanica...

Više
Klimentova poslanica Korinćanima

Klimentova poslanica Korinćanima

Autorstvo Sa sigurnošću se uzima da je autor ove poslanice Kliment, koji je bio episkop u Rimu i direktni učenik apostola Pavla i Petra. Pretpostavlja se da...

Više
Varnavina poslanica

Varnavina poslanica

Autorstvo Ovaj tekst, koji je više rasprava nego poslanica po svojoj formi, nosi naziv Varnavina poslanica. Međutim, autor vjerovatno nije Varnava, učenik...

Više
Egerton: Kratak uvod i prevod teksta

Egerton: Kratak uvod i prevod teksta

Šta je Egerton? Egerton je ranohrišćanski spis koji je nastao tokom 2. vijeka. Imamo sačuvan mali dio ovog interesantnog teksta. Po sadržaju, tekst se ne može...

Više