15I ne oskvrnavih ime moje, niti ime oca moga u zemlji robovanja moga; jedinica sam ocu mome, i on nema dijete koje će ga naslijediti, niti brata bliskog, niti koji mu ima sina, da bih sačuvala sebe njemu za ženu. Već mi pogiboše sedmorica; čemu će mi život? A ako ti nije po volji da me ubiješ, zapovijedi da pogledaš na mene i da mi se smiluješ da ne slušam više poruge.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga