20Pošto oci naši imađahu duboki, mir blagodareći blagozakonju (εύνομίαν dobrom držanju Zakona) i činjahu dobro, tako da je i car Azije Selevk (IV Filopator) Nikanor odvojio njima i novaca za sveštenosluženje i prihvatio njihov način življenja (την πολιτείαν način vladanja),
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga