4I nadut gnjevom smatraše da protiv Judejaca treba da okrene i ono zlo koje mu učiniše oni koji ga najuriše (iz Persije), te zato naredi vozaču svojih bornih kola da neprekidno juri napred i ubrzava putovanje, mada ga je sud (Božiji) s neba pratio. Jep nadmeno reče ovako: "Čim dođem tamo, učiniću Jerusalim grobljem (πολυάνδριον) Judejaca."
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga