25Uz to još, poznajući okolne vladare i one što su susedi carstvu, koji gledaju na vremena (pogodna) i očekuju šta će se dogoditi, odredio sam sina moga Antioha za cara, kojega sam, više puta odlazeći u gornje satrapije (državne oblasti), mnogima od vas ostavljao i preporučivao, napisah mu ovo što sledi niže.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga