9 I pjevahu pjesmu novu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga koljena i jezika i naroda i plemena,
Kopirano
Komentari
Starešine su ugodnici Božiji Starog i Novog Zaveta i oni Jagnjetu Božijem, Koje je zbog nas prineto na žrtvu i iskupilo nas, uznose blagodarenje za ceo svet. „Nova pesma“ je ona koju, naučeni Svetim Duhom, pevaju oni iz svih plemena i naroda koji su se oslobodili ovetšalosti slova (Starog ...
Više
Zaveta) i prosvetlili. Za njih se i kaže u Pismu da će se zacariti u novoj zemlji koju je Gospod obećao krotkima
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga