8 I četvrti anđeo izli čašu svoju na sunce, i dano mu bi da žeže ljude ognjem.
Kopirano
Komentari
8-9

Možda će ljudi biti spaljeni i žegom veštastvenog sunca kada čovekoljubac Bog uzdama i žvalama zauzda one koji su Mu nepokorni (v. Ps. 32; 9) kako bi se obratili pokajanju, iako će oni dostići dubinu zla i svojom iskvarenim mnenjem neće biti rukovođeni ka obraćanju, neg...
Više
o ka huljenju. Možda sunce označava i tok dana u vreme kojeg će oni koji su zaslužili zlo biti paljeni žegom iskušenja kako bi, osetivši patnje, omrzli njihov izvor – greh. Bezumni (αφρονες) će, međutim, ne poznavši svoja pregrešenja i padove, naoštriti jezik protiv Boga, kao što i sada vidimo da neki, budući unesrećeni bezbrojnim patnjama koje nam nanose varvari, optužuju (αιτιασται) božansku dobrotu što je dopustila da naš rod pogode takve nevolje
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga