20 I sva ostrva pobjegoše, i gore se ne nađoše,
Kopirano
Komentari
Iz svetog Pisma smo naučili da pod ostrvima podrazumevamo svetu Crkvu, a pod gorama njene starešine. A da će oni pobeći kada nastupi sve što je prorečeno, slušali smo od Gospoda Koji je rekao: oni na istoku pobeći će na zapad, a oni na zapadu bežaće na istok jer će biti nevolja velika ka...
Više
kva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti (Mt 24;21), kada će jedni kao kaznu za grehe, a drugi radi kušanja vrline (προς δοκιμην αρετης) trpeti nedaće ne samo od strane antihrista u mučenjima za Hrista, nego i u bekstvima, patnjama i stradanjima po planinama i u pećinama, koje će oni, radi očuvanja pobožnosti (δια την της ευοεβειας τηρησιν), pretpostaviti životu u gradovima
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga