17 I sedmi anđeo izli čašu svoju po nebu, i iziđe glas veliki iz crkve nebeske od prijestola govoreći: svrši se.
Kopirano
Komentari
17-18

Angelski glas je odjeknuo sa neba: Svrši se, tj. ispunila se Božija zapovest. „Glasovi, munje i gromovi“, slični onima koji su pratili pojavu Boga na Sinajskoj gori, ukazuju na strahote koje će se na zemlji desiti u vreme Drugog dolaska Hristovog. Zemljotres ukazuje na p...
Više
romenu svega postojećeg, kao što je rekao i apostol: Još jednom ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo (Jevr. 12;26
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga