15 Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova.
Kopirano
Komentari
15-16

Bdeti (γρηγορειν) i čuvati haljine svoje znači biti budan (επαγρυπνειν) u pogledu dobrih dela koja svetima služe kao odeća; onaj ko ih ne bude imao biće postiđen kao da je obnažen i ispunjen sramotom. Armagedon označava rasecanjeili rasečenoga. Narod...
Više
i koje đavo sabere i dovede na to mesto biće pobijeni, jer se on raduje ljudskoj krvi. Otuda je takođe jasno kako je pogubna lišenost odežde vrlina (dosl. obnaženost od odežde vrlina), jer i iz evanđelske priče znamo da su oni, koji ih nisu imali, bili izbačeni iz ložnice (v. Mt. 22; 13), a takođe i iz apostolovih reči u kojima on, razmišljajući o nepropadljivosti, kaže: Tako da se i obučeni ne nađemo nagi(2. Kor. 5; 3), tj. bez dobrih dela. Zato ćemo usrdno preklinjati našeg Gospoda da On još ovde opere odežde naše duše kako bismo, po rečima Psalmopojca, bili belji od snega(Ps. 50; 9), da ne bismo začuli: Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruhai svezanih ruku i nogu bili bačeni u tamu najkrajnju (v. Mt. 22; 12 – 13), nego da, po premudrom Solomonu, imajući uvek svetle odežde i noseći blistave svetiljke vrlinskog života, ukrašene sažaljenjem, uđemo u nebesku ložnicu zajedno sa čistim i neporočnim svetim Ženikom naših duša – Hristom. Njemu sa Ocem i Svetim Duhom dolikuje slava, moć i čast sada i uvek i u vekove vekova. Amin
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga