14 Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa, i izlaze k carevima svega vasionoga svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja.
Kopirano
Komentari
Lažna znamenja (ψευδη σημεια) koja će činiti demoni, podstaći će one, koji u njih poveruju, na bitku protiv velikog i presvetlog dana Boga Svedržitelja, Sudije živima i mrtvima. U taj dan će bogoborci (θεομαχοι), budući sasvim poraženi, beskorisno zajecati oplakujući sv...
Više
oje ranije zablude
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga