13 I vidjeh iz usta aždahinijeh, i iz usta zvijerinijeh, i iz usta lažnoga proroka, gdje iziđoše tri nečista duha, kao žabe.
Kopirano
Komentari
Time što je video tri nečista duha kako izlaze iz ove trojice on pokazuje da se posebno pominje đavo kao aždaja, antihrist kao zver i lažni prorok kao neko ko je različit od njih. Iz njih, kaže, izlaze tri duha slična žabama, usled njihove zatrovanosti, nečistote, iskvarenosti i sklonosti ...
Više
lukavih duhova ka prljavim nasladama. Zapovestima đavola, antihrista i lažnog proroka, označenim u vidu usta, oni će ljudima pokazati lažna znamenja i čuda, kako ćemo doznati iz daljeg teksta
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga