10 I peti anđeo izli čašu svoju na prijesto zvijerin; i carstvo njezino posta tamno, i žvatahu jezike svoje od bola.
Kopirano
Komentari
10-11

To, što se čaša izliva na presto zveri, znači da će se taj gnev izliti na carstvo antihristovo, jer je ono neprosvetljeno suncem pravde. Ujedanje jezika ukazuje na veličinu bola koji će obuzeti prevarene, savladane ranama koje im je Bog poslao kako bi se uverili u laži o...
Više
noga kojeg su proslavljali kao Boga i odvratili od prelesti. Međutim, ni u tom slučaju oni se neće obratiti pokajanju nego huljenju. I ako se zbude tako, oni će, zajedno sa sledećima, biti pobijeni gradom veličine talanta. Zli demoni, koje su sveti porazili i koji se ljudskim telima koriste kao oruđem, ne prestaju da hule na one što ih kažnjavaju. Trebalo bi, međutim, da razmotrimo šta da mislimo o bezbožnicima koji se muče u geeni ognjenoj: hoće li se oni tim kažnjavanjem potpuno uzdržati od njima svojstvenog zla tako što će se i svojim mislima i svojim delima odvratiti od njega, ili će samo biti zauzdani u izvršenju svojih podmuklih pomisli, slično zločincima bačenim u tamnice i okove i zauzdanim od nasrtaja na druge ne po sklonosti svoje duše, nego usled prinude? Slušajući o večnim mukama, ne mogu a da ne poverujem onome koji o tome govori. Znajući, međutim, za postojanu Božiju milost i dobrotu, mislim i uveren sam u to, da On nikada ne bi pretio večnim mukama niti bi im predavao one koji su ih zaslužili ako bi video da se osuđeni kaju i da su omrznuli zlo koje su dobrovoljno izabrali. Oni se, dakle, zbog tog zla ne muče po nužnosti, nego po sopstvenoj želji. I ako je On, uslišivši Mojseja, udostojio faraona da bude pošteđen i oslobođen kazne, mada je znao da će on smekšati samo dok traje kazna i da će kasnije ponovo postati surov, On bi utoliko pre oslobodio ove, ako bi video da se oni u ognju čiste slično zlatu, koje neki u tom pogledu često navode kao primer. Nečistota, međutim, pristaje uz zlato kao uz neživo veštastvo, dok razumnim bićima ona pristupa po njihovoj sopstvenoj želji, tačnije – ona se i rađa (stvara, αποκεκυηται) od njih samih. Neka zato oni, koji u blagosti, predznanju i sili Božijoj vide prepreku za večnost mučenja, prisajedine tome i pravednost Božiju, koja svakom dosuđuje po njegovim zaslugama i neka ne razmišljaju ni o kakvoj promeni odluke Božije. Ako pak neće to da učine onda neka, da ne bi protivurečili samima sebi, optuže i zemaljske careve, jer oni znaju da neće svi koji, na primer, učestvuju u boju, borbi ili konjskim trkama biti pobednici, nego da će samo jedan biti ovenčan u svakom obliku nadmetanja, iako je poprište podjednako otvoreno za sve. Ono što je za borce poprište (οταδιον), to je za ljude dolazak u ovaj život. Nije, dakle, u našoj vlasti hoćemo li se roditi ili ne, dok podvizavanje, pobeda nad lukavim demonima i zadobijanje večnih dobara zavisi od nas. Zbog toga će se pobeđeni, tj. grešnici, neminovno beskorisno kajati i jecati; kako kažu Psalmi, u adu ko će Te slaviti (Ps. 6; 6), jer osuđenima ne sadejstvuje, kao sada, pomoć Svetog Duha. I raseći će se oni na polovinu, kaže Gospod (Mt. 24; 51), odvojivši se od živototvornog Duha Kojeg su prezreli. Mi mislimo da je to isto rečeno i sledećom izrekom iz Psalama: Neće ostaviti Gospod štap grešnika na nasleđe pravednih, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje (Ps. 125; 3). Njihovi životi ne mogu biti izjednačeni, ne samo po nesmešivosti i neusaglašenosti njihovog ponašanja, nego i zbog čvrstine i postojanosti u dobru, kako primesa (επιμιξια) rđavog ne bi podsticala sklonost ka sagrešenju, niti telesna slabost i pretnja kaznom umanjile radost, nego da nepokolebivo (ατρεπτος) služe Bogu. Da bismo govorili o onome što je obećano, nastavićemo dalje
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga