20 I otoči se kaca izvan grada, i iziđe krv iz kace tja do uzda konjma hiljadu i šest stotina potrkališta.
Kopirano
Komentari
Kaca će, dakle, biti izgažena izvan grada pravednika jer, prema rečima proroka, neće ostaviti Gospod štap grešnika na nasleđe pravednih (Ps. 125; 3) i njihova obitavališta, kao ni način života, neće biti izmešani. Krvlju prolivenom zbog gaženja osuđenih naziva se pravedni, neminovni i ...
Više
nepristrasni Sud Božiji, jer je „krv grožđa“ vino. Kaca napunjena nerastvorenim vinom ukazuje da kazna, koja je sustigla one što su je zaslužili, zbog gneva Božijeg kao da doseže do uzdi onih koji su, ne znajući za granice u zadovoljstvima i prestupanjima zakona, slični neobuzdanim konjima. Usled njihove neizmerne bezbožnosti, ona se proteže na hiljadu i šest stotina stadija. Hiljada označava savršen broj, dok je u šeststotoj godini Nojevog života greh, kao što je poznato, bio potopljen vodom. Svojim bezbožnim postupcima grešnici su ožalostili tvar, stvorenu za šest dana. Šestica označava i broj dana stvaranja i ustrojstva sveta. Mesto gde će se mučiti oni koji su to zaslužili uistinu će biti izvan nebeskog Jerusalima. To, da će njihova krv dosezati konjima do uzdi u širinu od hiljadu i šest stotina stadija možda slikovito označava i angele prekora (kažnjavanja, osvete, grč. τους τιμωρους αγγελους) koji se u božanstvenom Pismu često nazivaju konjima. Jecaji onih koje oni budu mučili dopiraće do njihovih uzdi, a za svete sile te uzde su Božije odluke kojima se upravljaju prilikom izvršenja zapovesti. Kod Avakuma se, na primer kaže: Kad si pojezdio na konjima svojim (3; 8), a u Pesmi nad pesmama Ti si… kao konji u kolima faraonovim (1; 9). Ovo se može i drugačije razumeti: ukoliko su oni, koji su se privezali za nasladu, postali slični neobuzdanim konjima, staviće im se uzde mučenja, tj. biće obuzdani mukama, jer se nisu mogli suzdržati u zadovoljstvima. Hiljadu i šest stotina stadija poučavaju nas da najveći ponor razdvaja pravednike od grešnika jer su dela ovih drugih preispunjena zlom i gnusobom. Deset stotina označava mnoštvo zla; šest – svesrdno delovanje greha kroz zloupotrebu tvari stvorene za šest dana; u šeststotoj godini Nojevog života zemlja je bila potopljena
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga