2 I čuh glas s neba kao glas voda mnogijeh, i kao glas groma velikoga; i čuh glas gudača koji guđahu u gusle svoje.
Kopirano
Komentari
2-3

Glas voda mnogih i groma i guslanje guslara označava gromoglasnost pesmopojanja svetih, a takođe i sklad, milozvučnost i harmoniju njihove pesme, kojom se oglašava vascela Crkva i sabor prvorođenih, zapisanih na nebesima, koja kao da je sazvučjem svojih struna saglasna sa je...
Više
dnodušjem svetih u njihovom umrtvljavanju telesnih želja. Ovu pesmu, kaže se, ne može naučiti niko osim njih, jer se mera u načinu života usaglašava sa znanjem, slično kao što i sluge poznaju tajne svojih gospodara srazmerno blagonaklonosti gospodara prema njima
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga