9 Ako ko ima uho neka čuje.
Kopirano
Komentari
9-10

Ko u ropstvo odvodi, u ropstvo će otići. Svako će dobiti platu koja odgovara njegovim delima; tako će one koji smišljaju zlo bližnjima zarobiti đavo i biće izloženi duševnoj smrti od satanskog mača jer, kao što kaže apostol Petar, od koga je ko pobeđen tome i robuje...
Više
(2. Petr. 2; 19). Oni koji održe neoskrnavljenu veru i čvrsto trpljenje u iskušenjima neće biti izbrisani iz Knjige života. Neka nas svemilosrdni Bog udostoji da budemo njihovi zajedničari i mi, koji stradanja sadašnjeg života smatramo ništavnim u poređenju sa slavom koja će se otkriti svetima i da odvažno (ανδρειως) prođemo tesnim putem da bismo na njegovom kraju u budućem veku pronašli slavu, počinak i (duševnu) širinu (ευρυχωρια) i zacarili se sa Hristom. Njemu sa Ocem i Svetim Duhom dolikuje svako blagodarenje i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga