15 I ispusti zmija za ženom iz usta svojijeh vodu kao rijeku, da je utopi u rijeci.
Kopirano
Komentari
15-16

A zmija ispusti za ženom iz usta svojih vodu kao reku. Kada Crkva utekne u bezvodna mesta, nepristupačna za obmanjivača, on će, kao reka, poći njenim tragovima da bi je pobedio. Drugačije rečeno za njom će poći mnoštvo bezbožnih ljudi, zlih demona ili iskušenja, da b...
Više
i je potčinili. Zemlja joj je, kaže, pomogla zadržavajući demonska stremljenja ili dužinom puta ili bezvodnošću i sušom mesta, i radi toga progutala reku iskušenja. Možda se time ukazuje na smirenoumlje svetih koji će, iskreno priznajući „ja sam prah i pepeo“ (v. Post. 18; 27), samim tim razrušiti sve spletke đavolske, kako je rečeno i božanstvenom Antoniju
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga