5 I od Isusa Hrista, koji je svjedok vjerni, i prvenac iz mrtvijeh, i knez nad carevima zemaljskima, koji nas ljubi, i umi nas od grijeha našijeh krvlju svojom;
Kopirano
Komentari
On Koji je svedočio pred Pontijem Pilatom veran je u svakoj reči Svojoj (Ps.144; 13), kao život i vaskrsenje. On je prvorođeni (prvenac, grč. πρωτοτοκος) iz mrtvih (Kol. 1; 18 i 1. Kor. 15; 20), i oni nad kojima On vlada neće videti smrti nego će živeti večno, slično onima...
Više
koji su ranije živeli i vaskrsli. On je Car careva i Gospodar gospodara (1. Tim. 6; 15), po sili ravan (ισοσθενης) Ocu i jednosuštan sa Njim (v. Jn. 10; 30 i 14; 20). Drugačije rečeno ‐ On je Car nad zemaljskim carevima,carevima nad zemaljskim žudnjama (των γηινων επιθυμιων). Ako blaženi Grigorije (Bogoslov) izraz ʺKoji jeste, Koji beše i Koji dolazi, Svedržiteljʺ vezuje za Hrista, onda neće biti ni najmanje neprilično ako se za Njega vežu i dolenavedeni izrazi slični ovima. Tim rečima je dodato i ʺSvedržiteljʺ (grč.Παντωκρατορ), i ne navodi se niti se pominje neko drugo lice (ετερον προςωπον).Smisao koji smo izložili potvrđuju i reči koje slede: ʺi od Isusa Hristaʺ, jer ako bi se govorilo jedino o Bogu ‐ Logosu i Ipostasi Sina, bilo bi suvišno dopunjavati i rečima: ʺi od Isusa Hristaʺ, kako bi se On odvojio od nekoga drugog.Reči dostojne Boga podjednako dolikuju kako svakoj pojedinoj Ipostasi, tako i svima zajedno, a jedini izuzetak su, kako kaže Grigorije Bogoslov, vlastite i lične osobine i svojstva, kao i one koje se odnose na vaploćenje (očovečenje,ενανθρωπησις) Boga Logosa. To se potvrđuje i time što iz Evanđelja učimo da Trisvetu pesmu serafima povezujemo sa Sinom, u Delima apostolskim, u propovedi apostola Pavla ‐ sa Duhom Svetim, a prilikom prinošenja strašnih Sv. Tajni (των φρικτων μυστηριων προσφορα) ‐ sa Ocem, Kojem upućujemo ovu molitvu, o čemu govori blaženi Epifanije u besedi o Sv. Duhu. Sve ovo navodimo da bismo pokazali da naše mišljenje ne protivureči rečima Otaca Crkve
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga