4 Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jest, i koji bješe, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prijestolom njegovijem;
Kopirano
Komentari
Iako je postojalo mnogo mesnih (κατα τοπον) crkava, (Otkrivenje) je poslato u samo sedam od njih. Tako je učinio radi broja sedam koji tajanstveno označava sve postojeće crkve (των απανταχη Εκκλησιων), kao i zbog toga što taj broj odgovara sadašnjem životu, u ko...
Više
jem postoji period od sedam dana. Iz tog razloga on pominje sedam angela i sedam crkava kojima kaže: Blagodat vam i mir od Triipostasnog Božanstva ‐ rečima ʺKoji jesteʺ ukazuje se na Oca, jer je Mojseju rekao: Ja sam Onaj Koji jeste (Izl. 3; 14), rečima Koji beše ‐ na Logosa, Reč, Koji u početku beše u Boga (Jn. 1; 1), a rečima Koji dolazi ‐ na Utešitelja Koji prilikom sv. krštenja uvek nishodi na verujuća čeda Crkve a što će u budućem veku biti još jasnije i savršenije (v. Dela ap. 2). Pod sedam duhova može se shvatiti sedam angela (koji upravljaju crkvama). Oni nisu isto što i bogonačalna (θεαρχικωτατη) i carujuća Trojica, ali se zajedno sa Njom pominju kao Njene sluge. Slično tome govori i božanstveni apostol: Preklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom uizabranim angelima (1. Tim. 5; 21). Ovo se može shvatiti i u drugačijem smislu:izraz ʺKoji jeste, Koji beše i Koji dolazi (ο ερχομενος)ʺ mogao bi označavati i Oca Koji u Sebi Samom sadrži početak, sredinu i kraj svakog bića (svega postojećeg, grč. παντων των οντων). ʺSedam duhovaʺ bi označavalo darove (dosl.dejstva, energijeʺ) živototvornog Duha, dok bi ono ʺšto zatim slediʺ označavalo Isusa Hrista, Boga Koji je radi nas postao čovek. Kod apostola se na mnogo mesta božanske Ipostasi pominju bez ikakve razlike, bez isticanja ili potčinjavanja, zbog čega se ovde kaže: ʺi od Isusa Hristaʺ itd
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga