3 Blago onome koji čita i onima koji slušaju riječi proroštva, i drže što je napisano u njemu; jer je vrijeme blizu.
Kopirano
Komentari
Apostol veliča one koji čitaju i slušaju da bi delali jer je kratko vreme koje je ljudima određeno za delanje. Delajte dok je dan (Jn. 9; 4), kaže Gospod, i dok se može zadobiti blaženstvo. Vreme je blizu za podelu nagrada za podvige, jer je ovaj (sadašnji) život kratkotrajan u...
Više
poređenju s budućim
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga