16 I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovijeh izlažaše mač oštar s obje strane, i lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj.
Kopirano
Komentari
Sasvim je ispravno reći da je glas Njegov kao huka velikih voda, jer isti glas imaju i On i Duh kroz Kojeg će iz utrobe verujućih poteći reke vode žive (Jn. 7; 38) i oni će gromoglasno propovedati po čitavoj zemlji. Sedam zvezda se u nastavku nazivaju angelima crkava. „Mačem oštrim sa obe...
Više
strane“ naziva se ili odricanje bezbožnika, oštrije od svakog dvoseklog mača (Jevr. 4; 12) ili, pak, duhovni mač, kojim se vrši obrezanje našeg unutrašnjeg čoveka. „Njegovo lice beše kao sunce što sija u sili svojoj“ – ali ono ne sija čuvstvenim, nego duhovnim sjajem: kao Sunce pravde, On blista sopstvenom silom i moći, ne dakle kao veštastveno sunce koje, budući da je stvoreno, sija Bogom darovanom silom i po božanskoj zapovesti (θειω προσταγματι)
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga