14 A glava njegova i kosa bijaše bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni;
Kopirano
Komentari
Iako je On za nas nov, On je star (αρχαιος) ili, bolje rečeno. On je prevečan (προαιωνιος), o čemu svedoči Njegova bela kosa. Njegove oči, kao plamen ognjeni, prosvetljuju svete i sagorevaju bezbožne (neposvećene, nečiste, grč. βεβηλοι).
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Takvoga vide Isusa posle vaskrsa i pobede Jovan Bogovidac. Vide Ga kao sina čovečjeg, obučena u dugačku haljinu, opasana zlatnim pojasom, sa sedam zvezda u desnoj ruci, a lice Mu bijaše kao što sunce sija u sili svojoj. U takvoj se sili i slavi javio Onaj, koji je na krstu bio nezračan, i koj...
Više
i se svima mimoprolaznicima činio kao najnemoćniji od sinova ljudskih.

No zašto mu kosa bejaše bela kao vuna i kao sneg? Ne beše li Gospod, kad Ga ubiše, jedva 34 godine star? Ogkuda Njemu bela kosa? Ne označava li bela kosa starost? Vaistinu, bela kosa označava kod smrtna čoveka starost, no kod Hrista u slavi ona označava više nego starost - ona označava večnost. Večno mlada starost! Starost je prošlost. mladost je budućnost. Nije li On i jedno i drugo u isto vreme? I više nego sva vremena prošlosti i sva vremena budućnosti - nadvremena večnost.

I zašto mu oči behu kao plamen ognjeni, To je Svevideći, zato. Od sunca se štošta može i sakriti, ali od Njegovog pogleda ne može se sakriti ništa od svega onoga što je na nebu i na zemlji i pod zemljom. On prozire sva vlakna svih tkanja u prirodi: On prozire sve atome u kamenu, sve kaplje vodene u moru, sve častice vazduha, sve pomisli i sve želje svih stvorenih duša.

To je Onaj isti, i niko drugi, koji je iz sastradalne ljubavi prema rodu čovečijem sišao na zemlju, obukao se u smrtno i stradalno telo, porugan i popljuvan bio od grešnih ljudi. To je Onaj isti, koji je nezračan visio na krstu među razbojnicima, i kao mrtvac sahranjen bio od Josifa i Nikodima.
O braćo, kako je strašno i pomisliti, kako je velikog i veličanstvenog posetioca imala zemlja! A još strašnije - na koga su bezumni ljudi digli ruku!

Gospode veličanstveni, oprosti nam grehe naše, i seti se i nas u sili i slavi Svojoj. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga