12 I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnijeh,
Kopirano
Komentari
Glas, koji je čuo apostol, nije bio čuvstveni. On to pokazuje rečima: obazreh se, tj. obazreo se stoga da bi video, a ne da bi čuo, jer su duhovno viđenje i (duhovno) slušanje jedno isto. Obazrevši se, kaže, videh sedam svećnjaka zlatnih (kasnije ih naziva crkvama) i usred njih Hrista, nali...
Više
k na čoveka, jer je On istovremeno i Bog, a ne samo običan (ψιλον) čovek. On je obučen u dugačku haljinu (podir) kao višnji arhijerej (ως αρχιερεα τον ανω) po redu Melhisedekovom (Ps. 110; 4). Opasan je zlatnim pojasom, ali ne preko bedara kao što čine ljudi da bi obuzdali požudu (za koju je božansko telo nepristupačno), nego preko grudi, „po prsima“ kako bi samim tim pokazao da se i krajnja mera pravednog božanskog gneva uzdržava čovekoljubljem i da dva Zaveta, te gospodarske grudi kojima se hrane verujući, opasuje istina. Da bi se označilo najviše prevashodstvo, čistota i neoskrnavljenost, pojas je nazvan zlatnim
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga