11 I: što vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju.
Kopirano
Komentari
Obuzet (κατοχος) Svetim Duhom i zadobivši duhovni sluh, tokom onog dana koji se radi vaskrsenja poštuje više nego ostali, čuo sam glas Gospodnji, zvučan kao truba, jer po svoj zemlji ide kazivanje njihovo (Ps. 19; 5). Ukazavši izrazom „Alfa i Omega“ na bespočetnost i beskonačnost ...
Više
Božiju, zapovedio mi je da u sve crkve pošaljem ono što sam video, označavajući brojem sedam subotovanje (σαβατισμος, tj. praznovanje, počinak) budućeg veka. Zato je, piše veliki Irinej, Bog stvorio sedam nebesa i sedam angela koji imaju starešinstvo nad ostalima
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga