1
7 Jer mnoge varalice iziđoše na svijet koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u tijelu; ovo je varalica i antihrist.
Kopirano
Komentari
7-8

Treba utvrditi sebe u Istini Hristovoj živeći po zapovestima njegovim. Na taj način ćemo sačuvati sebe od obmane koja pustoši svet i ubija duše ljudske i savesti ljudske. Ta je obmana u ovome: Isus Hristos nije Bogočovek, nije ovaploćeni Bog Logos, nije Bog i Spasitelj. U...
Više
ovoj obmani je sav antihrist. A sva je istina u suprotnome: Isus Hristos je ovaploćeni Bog Logos, Bogočovek, Gospod i Spasitelj. Na bezbroj načina antihrist radi, da bi svojim učenjem o Hristu sablaznio što više ljudi. Hrišćani se brane od toga, čuvaju od toga živeći po zapovestima Hristovim, živeći u Ljubavi njegovoj i u Istini njegovoj. Za njih je Gospod Hristos – sve bogatstvo njihovo, život njihov, večnost njihova, raj njihov. To oni zarađuju svojim evanđelskim podvizima. I još na zemlji osećaju čudesnu radost od toga, predosećaju ono neiskazano blaženstvo koje će oni u potpunosti uživati u onome svetu večito i neizmenljivo. Imajući to u vidu, sveti Voanerges savetuje hrišćane da se čuvaju od antihristovske obmane: „Jer mnoge varalice iziđoše na svet koji ne priznaju da je Isus Hristos došao u telu; ovo je varalica i antihrist. Čuvajte se da ne izgubimo što smo zaradili – ἃ εἰργασάμεθα -, nego da primimo potpunu nagradu – μισθὸν πλήρη“
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Sveti Jovan Bogoslov piše: Mnoge varalice iziđoše u svet, koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telu (2.Jn.7). Tako je bilo u njegovo vreme. Sada, pak, iziđoše na svet varalice koje ispovedaju Isusa Hrista da je došao u telu, ali koji zbog toga nisu manje varalice i antihristi (st.7). S...
Više
a tim je počelo od vremena Arija, i sa tim se ide sve do sada. No, stari su se više spoticali o dogmat o Ličnosti Isusa Hrista Spasitelja našeg, dok su se od vremana Lutera počeli spoticati o učenje o spasenju u Njemu. I koliko se već javilo takvih?! I u naše dane su se javile takve varalice i antihristi, koji objašnjavaju da je „dovoljna samo vera“. Više ništa ne treba – ni Crkva, ni Tajne, ni sveštenici. I oni svoju laž počinju od Hrista Gospoda i spasenja u Njemu. No, pošto sve krivo tumače, antihristi su i podležu kletvi. Čuvajte se od njih. Svaki koji prestupa i ne ostaje u učenju Hristovom, taj Boga nema (2.Jn.9). I oni ga nemaju, jer nemaju učenja Hristovog. To učenje je u Crkvi, a oni su se udaljili od Crkve. Samo oni koji slede Crkvu imaju učenje Hristovo i u Njemu prebivaju. Radi toga i imaju Hrista, Sina Božija i Boga Oca (st.9). A oni nemaju, mada i tvrde da imaju. Ne primajte takve, i ne pozdravljajte se sa njima (st.10)
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga