123
4 Jer kad Bog ne poštedje anđela koji sagriješiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud;
Kopirano
Komentari
Strah Božiji privodi početku svetog i bogougodnog života. On je, takođe, i njegov verni čuvar, ukoliko čovek, sledeći njegovom nagovoru, položi početak. Tome nas uči današnji Apostol, podsećajući nas na strašne presude i kazne Božije, koje su se javile na onima koji se ne pokoravaju N...
Više
jegovoj volji. Ne poštedi anđele, govori, koji sagrešiše (2.Pt.2,4). A bili su čisti i obitavali su na presvetlom mestu. No, čim su sagrešili, svrgnuti su u preispodnji mrak. Zar će nas poštedeti, ako pođemo protiv Njegove volje?! Bezakonje se namnožilo u vreme Noja. Bog je na njih naveo potop i sve pogubio, izuzev osam duša Nojeve porodice. I nije pogledao na to što ih je bilo mnogo. Zar će On nad tobom jednim da se premišlja da li da te pogubi ili ne, ukoliko ne budeš slušao Njegov glas?! Dugo je Gospod popuštao Sodomu i Gomoru. No, oni su, umesto da se urazume, žurili do samog vrha zloće i zbog toga su, neočekivano, bili poraženi ognjem, koji je praobraz večnog ognja koji očekuje nečastive. Ni ti ne možeš zaobići taj oganj ako pođeš istim putem. Sećajući se svega toga, sedi usamljen, i to naročito u noćnoj tišini i tami, razgorevajući strah Božiji i bojeći se greha, budući da ti se kroz njega prikrada plamen večnoga ognja
Sv. Teofan Zatvornik
Sv. Teofan Zatvornik
(1815 - 1894)
Analiza
Pretraga