9 Nijesam li ti zapovjedio: budi slobodan i hrabar? ne boj se i ne plaši se; jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš.
Kopirano
Komentari
Isus Navin je u svemu do kraja poslušao Gospoda ne odstupajući ni desno ni levo od zapovesti Gospodnjih. Velikim užasima i strahotama bivao je on okružen vodeći narod kroz zemlju nepoznatu i kroz guste redove neprijatelja, no on se nije ni ubojao ni ustrašio. On je smatrao sebe oruđem Božjim...
Više
, i ratove svoje ratovima Božjim. Kao što veran vojnik sluša zapovesti vojvode svoga, tako je on osluškivao i slušao volju Boga živoga. Sebi nije pripisivao nikakvo dobro, nikakvu silu, nikakvu zaslugu, no sve Bogu, i samo Bogu. U svoju vojsku i u svoje oružje i u svoju mudrost nije se pouzdavao ni najmanje, no u Boga, i samo u Boga svesilnoga i svemudroga. Vidite, braćo, s kakvim ljudima Bog hodi. O kad bi hrišćanski vladari i vojvode videli ovo i naučili se od Isusa sluge Božjeg, kako se služi Bogu! O kad bi svi oni jednom razumeli, da se najbolje služi narodu, kad se služi Bogu, i da se ne može služiti narodu a da se ne služi Bogu! Gospod Bog je ispunio obećanje Svoje i bio je sa Isusom Navinom do kraja rada i života njegova. A da je Gospod bio s njim, to pokazuju čudesa velika i strašna, koja Gospod pokaza kroz ovoga vernog slugu Svoga. Bog razdvoji Jordan, te narod bez mosta pređe po suhu; Bog učini te padoše zidovi jerusalimski na glas trube; Bog otvori oči Isusu da vidi velikog Arhangela s mačem u ruci; Bog predade silne neprijatelje u ruke Izrailjaca; Bog zaustavi sunce nad Gavaonom i mesec nad dolinom Elonskom. Vaistinu, nikad i nigde Bog ne ostavi slugu Svog Isusa, jer i Isus ne ostavi neispunjenu nijednu zapovest Božju. Svedok živoga Boga, i praobraz Svetitelja sveta, kada beše star i vremenit, pouči narod svoj, kao što Njega Bog u početku pouči: ne odstupajte ni na desno ni na lijevo nego se držite Gospoda Boga svojega (gl. 23).

O Gospode Isuse, Sine Božji, koji si predivna čudesa pokazao kroz Isusa Navina, vernog slugu Tvoga, ukrepi nas i ohrabri nas, da ne odstupimo od Tebe ni na desno ni na levo, radi slave Tvoje i spasenja našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Analiza
Pretraga