16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
Kopirano
Komentari
Prema tome, vrlo je dobro i duši korisno istraživati božansko Pismo. Jer kao drvo koje je zasađeno pokraj izvora vode (Ps. 1:3), tako i duša zalivana božanskim Pismom buja i donosi zrele plodove, odnosno veru pravoslavnu, kiteći se uvek zelenim lišćem, odnosno, ukrašavajući se bogougodnim...
Više
delima; jer sveti Spisi nas upravljaju ka vrlinskim delima i čistom sozercanju (duhovnom posmatranju), jer u njima nalazimo prizivanje na svaku vrlinu kao i odvraćanje od svakoga zla. Ako, dakle, budemo željni znanja, bićemo bogati znanjem: jer marljivošću i trudom i blagodaću Božijom koja to daruje, sve se postiže
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga