123
8 U ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našega Isusa Hrista;
Kopirano
Komentari
Pri prvom dolasku Svom Gospod se javio kao smireni Bogočovek: da ljude nauči istinitome Bogu, najubedljivije i najsavršenije i najneposrednije pokazujući im u Sebi istinitog Bota; i da im da EvanĎelje spasenja od greha, smrti i đavola kroz služenje jedinom istinitom Bogu i življenje NJegovim...
Više
svetim EvanĎeljem. A pri drugom dolasku Svom s neba s anĎelima sile Svoje, u ognju plamenome, Gospod će se javiti da sudi svima i svakome po tome kako se ko odnosio prema NJemu - jedinom istinitom Bogu, i prema NJegovom EvanĎelju - Jedinom Evanđelju spasenja roda ljudskog (sr. D. A. 17,31). Posle Spasovog bogočovečanskog života i podviga spasenja na zemlji, ljudi nemaju izgovor za neverovanje u NJega kao jedinog istinitog Boga. Jer šta je to što je On kao jedini istiniti Bog mogao otkriti rodu ljudskom o Bogu a nije otkrio, te da bi ljudi mogli reći: mi nismo NJega primili i poznali kao istinitog Boga, zato što nije učinio to i to! I šta je to što je On kao jedini Spasitelj sveta od greha, smrti i đavola, mogao učiniti a nije učinio, da bi ljudi s opravdanim razlogom mogli odbaciti NJegovo Evanđelje i ne živeti po njemu? I koje je to sveto sredstvo, i sveta sila, i sveta tajna, i sveta vrlina, koje je Spasitelj još trebao dati nama ljudima radi ostvarenja našeg spasenja i sticanja večnog života, a nije nam dao u svetoj Crkvi Svojoj? Da Gospod Hristos za života Svog na zemlji, a i preko Crkve Svoje kroz vekove, nije tvorio i ne tvori dela koja samo istiniti Bog može tvoriti, onda bi ljudi mogli imati izvinjenja što ne veruju u NJega kao jedinog istinitog Boga, ne poznaju Ga kao takvog i ne priznaju kao takvog. Da Gospod Hristos za života Svog na zemlji, i preko Crkve Svoje kroz vekove i vekove, nije govorio i ne govori istine spasenja i večnoga života koje samo istiniti Bog može govoriti, blagovestiti, onda bi ljudi mogli imati izvinjenja što ne primaju NJegovo EvanĎelje. Zato je i prirodno i pravedno da takav čovekoljubivi Bog kazni one koji ne priznaju Boga u NJemu i one koji ne slušaju NJegovo EvanĎelje spasenja. A takvi su stoga što su dragovoljno ostali uporni u svome neopravdanom bogoborstvu i hristoborstvu, poput lenjog sluge.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga