22 A sam Bog mira da posveti vas cijele u svačemu;
Kopirano
Komentari
No pri svemu tome budno motrite na sebe i na svako zlo koje vas može napasti kroz spoljašnja ili unutrašnja iskušenja. „Uzdržavajte se od svakoga zla“, pa ma otkuda dolazilo. Zlo, makar i najmanje, uvek jednim nervom svojim vezuje čoveka sa Svezlim – Satanom. Zato, uporno i neprekidno pr...
Više
imoravajte sebe na svako dobro, i odvraćajte sebe od svakoga zla. Sa mukom se postaje dobar, jer se sa mukom prestaje biti zao. Greholjubiva priroda ljudska na bezbroj vidljivih i nevidljivih načina vuče ka zlu. Zato nju treba ispuniti verom, ljubavlju, molitvom, da je one stalno vuku ka nebu, ka nebeskim svetovima, vuku kroz evanđelsko dobro i blagodat. Greholjubiva priroda ljudska toliko je navikla na greh, na zlo, da je zlo postalo čitav zakon u njoj, koji se suproti svakom dobru; ali bogolika duša čovekova takođe ima svoj zakon, zakon bogolikog dobra, koji vuče ka svemu božanskom, te čovek sav radostan hoće da čini, i čini božansko dobro (sr. Rim. 7,22-23). Stoga se u čoveku na život i smrt bore zlo i dobro o njegovu dušu. Borba je to strašna i jeziva i sudbonosna po svu čovekovu ličnost i po svu njegovu večnost. Koliko je ta borba važna, i kako je čoveku samome po sebi nemoguće osloboditi se zla i postati dobar, pokazuje najočiglednije ta činjenica – što je sam Bog postao čovek, da bi čoveka oslobodio zla i učvrstio u dobru. Sav bogočovečanski podvig Gospoda Hrista je radi toga; radi toga je i Crkvu osnovao, i dao joj sebe cela, večito delajući u njoj svima svojim božanskim spasonosnim silama. Sve to Jedini Čovekoljubac čini sa jednim božanskim čovekoljubivim ciljem: da nas oslobodi zla ispunjujući nas Svojim božanskim dobrom kroz svete tajne i svete vrline, i na taj način posveti i osveti vascelo biće naše, i time nas osposobi za život večni u blaženstvu večnom
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga