13 Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas riječ čuvenja Božijega primiste ne kao riječ čovječiju, nego (kao što zaista jest) riječ Božiju, koja i čini u vama koji vjerujete.
Kopirano
Komentari
Svaka reč ovaploćenog Boga jeste reč Božja. Takvo je Evanđelje Gospoda Hrista: u njemu je sve sama reč Božja. Mi je kao takvu primismo od Gospoda Hrista, kao takvu je i objavljujemo. A vi je kao takvu i primiste. Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi reč Božiju, koju čuste...
Više
od nas, primiste ne kao reč čovečiju, nego, što ona zaista i jeste, kao reč Božiju. – U čemu je razlika između reči Božije i reči čovečije? U tome što reč Božija uvek ima u sebi životvornu, delotvornu silu: ona uvodi u postojanje i daje život. Setite se: „I reče Bog: neka bude svetlost. I bi svetlost“ (1. Mojs. 1,3). Reč Božja ima tvoračke sile: stvara sunca, zvezde, zemlju, životinje, bilje, i sav vidljivi svet. Ali isto tako ona stvara i duhovni svet, i daje život i duhovnim bićima. Otkuda to? Otuda što sam Gospod Hristos i jeste Bog Logos = Bog Reč: i u Njoj sve stvaralačke, sve životvorne, sve čudotvorne sile Božanske. Eno, On rečju vaskrsava mrtvog Lazara, mrtvu Jairovu kćer, mrtvog sina Nainske udovice! Eno, On rečju izgoni đavole! Evo, On rečju isceljuje od gube i od svakovrsnih bolesti! Sva svemoć Njegova prisutna je u svakoj reči Njegovoj božanskoj. Gledajući čudesa koja Gospod Hristos čini rečju Svojom, očevidci se zapanjeni pitaju: „Kakva je to reč – τίς ὁ λόγος οὗτος -, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima i izlaze?“ (Lk. 4,36). Reči Njegove imaju večnu silu, jer su reči večnoga Boga. Zato – nebo i zemlja proći će, a reči Njegove neće proći (Lk. 21,33; Mt. 24,35). On je „silan u delu i reči“ (Lk. 24,19). Ne samo to, nego pošto je Bog, u Njemu je život – Sveživot, u Njemu svetlost – Svesvetlost (Jn. 1,4). Zato su reči Njegove „duh i život“ (Jn. 6,63). Njegova reč uvek čudotvorno radi, dёla. Naročito u onima koji veruju. Posejana u srcima njihovim, ona raste i radi svojom urođenom bogočovečanskom stvaralačkom i životvornom silom. Tom svojom preobražajnom i plodotvornom silom ona prerađuje, preobražava i oplođuje duše, te one donose božanski rod, mnogi rod (sr. Lk. 8,15). Svojom božanskom silom reč Božja spaljuje sve trnje u duši, sve prljavštine i poganštine; osvećuje dušu, obožuje je, jer je ispunjuje onim što je božansko i večno i bogočovečno
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga