9 Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu živu i istinu,
Kopirano
Komentari
Sve to dokazuje, šta? Da je naš ulazak među vas izazvao prevrat kod vas, i to neviđeni i nečuveni prevrat: jer vi odbaciste lažne i mrtve bogove, i obratiste se k Bogu živome i istinitome, i služite Njemu. I to služenje vaše Bogu živome i istinitome, proslavi vas svuda: vi postadoste čuv...
Više
eni i slavni, slavni neobičnom slavom – životom u jedinom živom i istinitom Bogu i Gospodu, i radi jedinog živog i istinitog Boga i Gospoda u svima svetovima. Svojim novim životom vi pokazaste novu silu, čudotvornu i preobražajnu, koja preko vas prelazi i na druge, i izvlači ih iz ponora mraka i neznanja, u kome ljude drži vera u lažne i mrtve bogove. Svojim svetim životom vi ste pokazali svima oko sebe, i bližnjima i daljnima, da je Bog kome služite – živi i istiniti Bog, koji daje sile da na zemlji živite Večnom Istinom, Večnom Ljubavlju, Večnom Pravdom, Večnim Životom, te se tako svuda i svagda pokazujete jači od svake smrti, od svakog greha, od svakog zla. Večna Istina, živeći u vama i vi u njoj, sama od sebe trubi i propoveda sebe; tako i Večna Pravda, i Večna Ljubav, i Večni Život. Iako su unutra u vama, oni vrlo rečito propovedaju sebe kroz svaki vaš pogled, kroz svaku vašu reč, kroz svako vaše delo, kroz svaki vaš pokret. Sam vaš evanđelski život, hteli vi ili ne, blagovesti sebe preko vidljivih i nevidljivih ognjenih jezika, i tako se oko vas, i nablizu i nadaleko, zapaljuju tim svetim ognjem mnoge duše, i one radosno ruše svoje lažne bogove i hrle vašem živom i istinitom Bogu, jedinom istinitom Bogu u našem zemaljskom svetu
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga