24 Znajući da ćete od Gospoda primiti platu našljedstva; jer Gospodu Hristu služite.
Kopirano
Komentari
"Gospodare po telu" služite, a nasledstvo od Gospoda primate. Kakva nagrada! Zaista se nje radi vredi smiriti do crva i praha pred gospodarima po telu, i služiti im "kao Gospodu": "znajući da ćete od Gospoda primiti nagradu nasledstva, jer Gospodu Hristu služite". Smiravaš li se pred ljudima Gospoda radi, Gospodu radiš ne ljudima; služiš li ljudima Gospoda radi, Gospodu služiš ne ljudima. Zato i nagradu daje Gospod, a ne ljudi. I kako je to božanski celishodno i mudro! primiti kao nagradu neprolazno nasledstvo u Carstvu nebeskom od Gospoda, a ne od ljudi, jer svaka nagrada ljudska, ma kako velika bila, uvek je beskrajno manja od Hristove nagrade. Zato hrišćani, bili sluge ili gospodari na zemlji, evanđelski smireno služe ljudima, i ne vole nagrade od ljudi, znajući da će od Gospoda primnti kao nagradu "nasledstvo nepropadljivo, koje neće istrunuti ni uvenuti" (1. Petr. 1,4).
Justin Ćelijski
(1979)
Analiza
Pretraga