15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari.
Kopirano
Komentari
Gospod Hristos je „lik Boga nevidljivoga“. Eto zašto je krv Njegova tako dragocena i svevrednosna, jer je krv samoga Boga. Boga koji je postao čovek, i dao čoveku sve svoje Božanstvo, sve svoje božanske vrednosti i sile, sjedinivši ih nerazdeljivo i zanavek sa ljudskom prirodom. U Njemu mi...
Više
vidimo „lik Boga nevidljivoga“: lik samoga Boga. Ukoliko vid ljudski može videti Boga. A ugledati Njega kao Boga i bezgrešnog čoveka u svome carstvu, to je za samu smrt bila – smrt. Otuda njena nemoć da u svome carstvu tame zadrži Njega i duše ljudske radi kojih je došao. Nema sumnje, smrt se neizmerno radovala kada su joj ljudi predali Isusa Hrista „pravednika“, koga niko nije mogao okriviti ni za kakav greh (Jn. 8,46; 1. Jn. 3,5; 1. Petr. 2,22). A kada je On sišao u njeno carstvo, i ona ugledala u Njemu Boga i bezgrešnog čoveka, – ona se sva prepala, sva od sile Njegove umrla, i tako nije mogla da u svome carstvu zadrži ni Njega ni duše ljudske radi kojih je došao (sr. D. A. 2,24).

„Rođen pre svake tvari – πρωτότοκος πάσης κτίσεως“. A pošto svaka tvar ima svoj početak u vremenu i sa vremenom, to Gospod Hristos i nema vremenskog početka. On je rođen od Boga pre svih vremena; bespočetno rođen u večnosti, te je večan kao i Otac koji Ga je rodio. Otac je večiti Otac, jer je Sin večiti Sin. Nije bilo trenutka u večnosti da je Otac bio bez Sina. Da je bilo takvoga trenutka, i da je Sin kasnije po Božanstvu od Oca, onda ne bi bilo Svete Trojice: Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. To znači: ne bi bilo istinitog Boga i Gospoda. Rečeno je: „rođen pre svake tvari“, da Gospoda Hrista, koji je svemoćni Tvorac, ne bi mešali sa stvorenjima. Svemoćni Tvorac? Da: (16
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Prvorođeni je onaj koji je prvi rođen, bilo da je jedinorodni, bilo da je rođen pre ostale braće. Ako bi se, dakle, Sin Božiji nazivao prvorodnim a ne bi se nazivao jedinorodnim, podrazumevali bismo time da je On prvorođeni od svih stvorenja, jer je i sam tobože stvorenje. Međutim, budući d...
Više
a se naziva i prvorodnim i jedinorodnim, treba i jedno i drugi da držimo govoreći o Njemu. Velimo, dakle, za Njega da je "Prvorođeni pre svake tvari", jer i On je proizašao od Boga i tvar je stvorena od Boga. Međutim, pošto je On sam bezvremeno rođen iz suštine Boga i Oca, s pravom će se nazvati jedinorodnim prvorođenim Sinom, a ne prvostvorenim; jer tvorevina nije proizašla iz suštine Očeve, nego je Njegovom voljom prevedena iz nebića u biće
Sv. Jovan Damaskin
Sv. Jovan Damaskin
(675 - 749)
Analiza
Pretraga