19 A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim razabravši kako ste vi.
Kopirano
Komentari
Radost svetog apostola, u čemu je? Da čuje o hrnšćanima kako napreduju u podvigu spasenja, u životu u Hristu. A tuga, i muka, spopada svebrižno srce njegovo, ako nisu revnosni na putu spasenja. Znak istinske evanđelske ljubavi prema ljudima jeste: veseliti se njihovom spasenju, a tugovati kad...
Više
a se spotiču, padaju i propadaju. Ta ljubav je uvek dirljivo saosetljiva, žalostiva i milostiva.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga