11 I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga oca.
Kopirano
Komentari
Posle svega što je učinio za rod ljudski, mora svaki normalan čovek priznati, da je Isus Hristos zaista Bog i Gospod. Jer šta je to što On kao Gospod i Spasitelj nije učinio, a trebalo je da učini? koje nam je dobro mogao dati, a nije nam dao? koju istinu mogao objaviti, a nije nam objavio? S...
Više
ve što je radi spasenja našeg trebao da bude, bio je; sve što je trebao da doživi, doživeo je; svs što je trebao da učini, učinio je; sve što je trebao da nam daruje, darovao nam je; - i tako svim i svačim najočiglednije pokazao i najubedljivije dokazao: da je zaista jedini Bog i Gospod sveta, i jedini Spasitelj i spasenje sveta.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga