27 Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovu, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednome duhu i jednodušno borite se za vjeru jevanđelja,
Kopirano
Komentari
"Samo živite dostojno evanđelja Hristova". Šta to znači? To znači: sav život svoj živeti po Evanđelju, voditi i rukovoditi Evanđeljem; sve meriti, sve ceniti, sve proveravati Evanđeljem: i misli, i pomisli, i osećanja, i raspoloženja, i namere i dela, i istinu i pravdu, i dane i noći, i...
Više
celokupno svoje javno i tajno življenje; i sve tako do Strašnoga suda. To još znači: neprestano držati svete zapovesti Evanđelja. Evanđelska je zapovest: ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, - činiš li to, ti živiš "dostojno Evanđelja Hristova". Evanđelska je zapovest: ljubi bližnjeg svog kao sebe samog, - postupaš li tako, ti živiš "dostojno Evanđelja Hristova". Evanđelska je zapovest: blagosiljajte one koji vas kunu; činite dobro onima koji vas mrze: molite se Bogu za one koji vas gone, - ispunjuješ li to, ti živiš "dostojpo Evanđelja Hristova". I tako redom, držeći sve zapovesti evanđelske, od prve do poslednje, mi živimo "dostojno Evanđelja Hristova". Ĉiniti ono što Evanđelje Hristovo naređuje da se čini, a ne činiti ono što ono zabranjuje, - eto to je živeti "dostojno Evanđelja Hristova".

Greh, svaki greh i jeste ono što je nedostojno Evanđelja.

Zapovest: "živite dostojno evanđelja Hristova", isto je što i druga zapovest: "živite dostojno Boga" (Kol. 1,10): tojest dostojno Hrista Boga: jer je On živeo u telu, kao čovek, i pokazao nam kako Bog živi u našem zemaljskom, čovečanskom svetu. Živeti kao što je On živeo, to i znači: živeti dostojno Boga, živeti dostojno Evanđelja. A za takav život Gospod Hristos nam daje sve potrebne božanske sile (sr. 1. Petr. 1,3-8). Tih božanskih sila eno u svetom bogočovečanskom telu NJegovom, Crkvi; to su svete tajne i svste vrline. Živeći u njima, čovek živi "dostojno Boga", "dostojno Evanđelja Hristova". Razume se, taj život u Crkvi je uvek saboran, uvek u zajednici "sa svima svetima"; svi "jednodušno zajedno" žive verom Evanđelja i bore se za veru Evanđelja.

Rekavši im da žive dostojno Evanđelja Hristova, sveti apostol im pokazuje i način takvog življenja. A to je - iskrenost u veri: jer drukčije se ne može biti u jednom duhu. Zatim im zapoveda da imaju i jednu dušu. A to je dokaz prevelike ljubavi. Dostojno Evanđelja živi onaj koji se odrekao sebe, i uzeo krst, i sleduje Hristu
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga