10 Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
Kopirano
Komentari
Ljubavlju Hristovom izlečeno i ispunjeno ljudsko saznanje i osećanje, sposobno je da uvek sa sigurnošću propađe i izabere "ono što je najbolje" za čoveka, i tako vodi čoveka putem čistog i svetog života i u ovom i u onom svetu sve "do dana Isusa Hrista". Samo dugim vežbanjem u ljubavi, i ...
Više
ostalim svetim vrlinama, osećanja se naša osposobljavaju za sigurno i nepogrešivo razlikovanje i dobra i zla, i Boga i đavola (sr. Jevr, 5,14). Bez ljubavi Hristove u svome umu i saznanju i u svome srcu i osećanju, čovek ustvari ne zna i ne oseća ni šta je istinsko dobro ni šta istinsko zlo.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga