9 A što iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mjesta zemlje?
Kopirano
Komentari
Razume se, to je mogao učiniti samo Bogočovek, a nikako čovek, ma koji čovek, makar bio i najveći i najsvetiji. Jer Bogočovek, kao Bog pojavio se svuda gde je god bilo ljudskih bića, ljudskih duša, da ih izbavi od greha i od robovanja đavolu. U tome Ga niko nije mogao sprečiti. Tako, iako ...
Više
telom mrtav na krstu i u grobu, On je kao Bog sa dušom Svojom ljudskom „sišao u najdonja mesta zemlje“, tojest u carstvo smrti, da iz toga ropstva oslobodi duše ljudske, te tužne bogolike robinje đavola. Ikumeiije veli: „Najdonja mesta zemlje“ označavaju smrt i pakao. Gospod Hristos silazi u ovaploćenje kao Bog, a uzlazi na nebo kao čovek. I silazi u pakao kao čovek, a vaskrsava kao Bog
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga