8 Zato govori: izišavši na visinu zaplijenio si plijen, i dade dare ljudima.
Kopirano
Komentari
„Dar Hristov“ ljudima: Crkva, život večni, jeste delo Hristovog celokupnog bogočovečanskog podviga na zemlji, od rođenja pa do vaznesenja. Uznevši se sa telom na nebo, čovekoljubivi Gospod je završio spasenje ljudi od greha, smrti i đavola: „zaplenio plen“, tojest zaplenio za Sebe, ...
Više
za život večni, ljude, koji su kroz greh i smrt bili bespomoćni plen đavola, bili u ropstvu Vavola. I tako „dade ljudima dare“.

Koga je Gospod Hristos zaplenio? pita svetootačka misao. Očigledno nas, krasan i koristan plen. Jer pobedivši u duhovnom ratu đavola, uzeo je nas zarobljenike, ne da nas podjarmi, nego da nas oslobodi od gorkog tirjanstva đavoljeg. „I dade dare“: jer primivši veru, uzvraća blagodaću
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga