7 A svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova.
Kopirano
Komentari
Evo načela različnosti među hrišćanima. Najpre je apostol nabrojao ono što nas čini jednakim – a to je: jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i otac sviju – sada pak ističe ono što nas, i van naše volje, čini nejednakim. Naime, nejednakim nas čini mera dara Hristova, ...
Više
prema kojoj se daje blagodat Duha Svetoga. Hristos je glava velikoga tela, koje se zove Crkva. On stroji to telo, i posebice svaki član toga tela; On je strojitelj, i On jedini poznavalac plana građevine. On ne dozvoljava, da jedan član u toj građevini bude nesrazmerno veliki ili nesrazmerno mali. On daje meru svemu i svakome. Tako On odmerava ovome pet talanata, tome dva, a onome jedan. Da se niko ne srdi i da niko ne zavidi. Da se ne srdi, jer ako je manje primio manje će i odgovarati; da ne zavidi, jer ono što neko ima više, nije njegovo nego Božje. Ako li ima mnogo, mnogo će mu se i tražiti, sve kako je rečeno u božanskoj priči o talantima. O braćo moja, neka svak od nas, bude svesan mere dara svoga i odgovornosti svoje. Poštujmo i svoj dar i dar suseda našeg, jer su svi darovi od Boga i Božji.
Gospode Isuse, darodatelju veliki darova različitih, Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
Šta je „dar Hristov“? Sve što je Gospod Hristos kao Bogočovek doneo svetu i uradio za svet. A doneo je „punoću Božanstva“, da bi ljudi, kao u daru Njegovom učestvovali u njoj, živeli njome, i ispunili sebe „svakom punoćom Božanstva“ (Ef. 3,19). I još dao kao dar ljudima Duha Sv...
Više
etoga, da bi pomoću njegovih blagodatnih sila uselili u sebe punoću Božanstva. A sve to sačinjava glavni dar Bogočoveka Hrista svetu: Crkvu. U njoj su svi darovi Trojičnog Božanstva. Sva se ta „blagodat daje svakome od nas po meri dara Hristova“, ali od nas zavisi, od naše vere, ljubavi, smirenoumlja, i ostalih evanđelskih podviga, koliko ćemo se koristiti tim darom, koliko ga usvojiti, i ukoliko njime živeti. Po bezmernom čovekoljublju Svom Gospod Hristos je svima i svakome ostavio svega Sebe, sve darove Svoje, sve svetinje Svoje, svu Crkvu Svoju. Ukoliko se čovek ucrkvi, i ocrkvi, uhristovi i ohristovi, utoliko i ima udela u Njegovom daru. A glavni dar koji On daje jeste život večni. Apostol i blagovesti: „Dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem“ (Rm. 6,28).

U Bogočovečanskom telu Crkve data je sva blagodat Trojičnog Božanstva, blagodat koja spasava od greha, smrti i đavola, preporađajući nas, preobražavajući nas, osvećujući nas, ohristovljujući nas, obožujući nas, otrojičujući nas. Ali svakome od nas daje se ta blagodat „po meri dara Hristova“. A Gospod Hristos odmerava blagodat svakome po trudu Njegovom (1. Kor. 3,8): po trudu u veri, u ljubavi, u milosrđu, u molitvi, u postu, u bdenju, u krotosti, u pokajanju, u smernosti, u trpljenju, i u ostalim svetim vrlinama i svetim tajnama evanđelskim. Predviđajući svojim božanskim sveznanjem kako će se koji od nas koristiti blagodaću Njegovom, darima Njegovim, Gospod Hristos tako i razdeljuje darove Svoje: „svakome prema njegovoj moći“: jednome daje pet talanta, drugome dva, trećemu jedan (sr. Mt. 25,15). Međutim, od našeg ličnog truda i umnožavanja božanskih darova Hristovih zavisi naše mesto u životvornom Bogočovečanskom telu Hristovom – Crkvi, koja se proteže od zemlje do uvrh iznad svih nebesa nad nebesima. Ukoliko čovek više živi punoćom Hristove blagodati, utoliko je i više darova Hristovih u njemu, i utoliko se više razlivaju po njemu, kao po sutelesniku Hristovom, bogočovečanske sile Crkve Hristove, tela Hristova, sile koje nas očišćuju od svakoga greha, osvećuju, obožuju, obogočovečuju. Pri tome svaki od nas živi u svima i radi svih; zato se i raduje darovima svoje braće, naročito kada su veći od njegovih.

Oblagodaćeni um ovako umuje: Svakome je dana blagodat, tojest dar Svetoga Duha, po meri darivanja Hristova. Apostol kao da veli: Pošto je Hristos odmerio, svakako je dobro odmerio, onako kako je korisno po tebe. I pošto je sve dar (δώρεά), onda zahvaljuj za sve što si dobio; a za ono što nisi dobio, ne zavidi, jer je i to dar. Odmeritelj i Darodavac zna kako je bolje i korisnije: tako je i uradio. Darovi se svakome daju po meri čistote njegove – κατὰ τήν ἀναλογίαν τῆς ἑκάστου καθαρότητος
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga