21 Jer ga čuste i u njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,
Kopirano
Komentari
A kako su Ga poznali? – Živeći u Njemu, misleći Njime, osećajući Njime, delajući Njime. Jer jedino slušanjem Evanđelja Hristova i življenjem u Njemu blagodaću Duha Svetoga (sr. Ef. 1,13; 4,30), hrišćani se nauče Hristu, poznadu Hrista i sve što im je potrebno u vremenu i večnosti. ...
Više
Iz daljine, teoriski, razumski, dijalektički ne može se poznati Hristos, ni ko je On, ni šta je On. Samo živeći verom koja svu dušu čovekovu, sav um i sav razum njegov, i sve srce njegovo prenese u Hrista, te oni žive Njime i u Njemu, može se saznati ko je Hristos i šta je u Njemu. Jedino na taj način hrišćani saznaju ono što je glavno. A to je: da je „Istina u Isusu“, i da je On – sama Istina. „U Isusu je istina“: o Bogu, o svetu, o čoveku, o svima vidljivim i nevidljivim bićima. A saznaje se kada se živi u Njemu. A živi se u Njemu kada se živi u telu Njegovom, Crkvi. Tako se jedino u Crkvi može saznati i naučiti istina o svemu, Sveistina = Bogočovek Hristos
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga