1 Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
Kopirano
Komentari
To apostol Hristov, braćo naziva sebe sužnjem Hristovim. Kako to da apostol bude sužanj? Nije li sužanj vezan? Jeste: no i apostol je vezan, vezan ljubavlju Gospoda Isusa tako silno, da nikakvu drugu vezu na zemlji ne oseća kao da je i nema. Vezan je apostol i umom svojim za Gospoda Isusa tako ...
Više
jako, da on ništa ne može da misli mimo Isusa Hrista Gospoda. Vezan je apostol i voljom svojom za Gospoda Isusa tako čvrsto, da upravo i nema svoje volje, nego je svoju volju savršeno potčinio volji Gospoda Isusa. I tako on voli ono što Hristos voli, misli ono što Hristos misli, deluje ono što Hristos hoće. Zar to nije sužanstvo? O blaženog sužanstva, što nije na sram no na slavu, i nije na propast no na spasenije! I tako Hristos je potpuni gospodar života apostola, kako spolja tako i unutra. Jer i spolja i unutra On popušta na nj iskušenja: spolja i unutra mu otkriva čudesa svoga promisla: spolja i unutra On ga rukovodi ka savršenom dobru radi njegovog spasenja i radi spasenja mnogih drugih. Predajmo se, braćo, i mi Gospodu Isusu Hristu poput apostola Njegovih. I bićemo tad u najsigurnijim rukama i na najsigurnijem putu.

Gospode, Isuse Hriste, Gospode veliki i divni, veži nas uza Se, zarobi nas Sebi za uvek – za uvek i u oba sveta. Tebi slava i hvala vavek. Amin
Sv. Nikolaj Velimirović
Sv. Nikolaj Velimirović
(1881 - 1956)
„Toga sam radi ja Pavle sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce.“ Da, toga radi, blagovesti radi, bogatstva radi, koje je Gospod Hristos doneo s neba za vas neznabošce. Jer sišavši s neba On je Sobom doneo najveću i najdragoceniju tajnu večnosti i predvečnosti: Crkvu Božju, i u njoj i sa ...
Više
njom sva večna bogatstva božanska, nadnebeska, nadheruvimska, i pozvao u nju vas, da sve to postane i bude vaše, večito vaše u svima vašim životima, u svima vašim večnostima. Zamislite , čega ste se udostojili: da Hristom kroz Crkvu budete uzneseni iznad svih nebesa, iznad svih Heruvima i Serafima, Anđela i Arhanđela, i posađeni s desne strane Bogu. I to – ko? Vi , bivši neznabošci! Eto najvećeg i najpotresnijeg čuda svih svetova! eto čuda ne samo za ljude, nego i za Bezgrešne Umove Nebeske – svete Anđele: ljubav Hristova prema vama, prema ljudima uopšte! Nema većeg čuda od toga; a ako ima svečuda, onda – eto večnog svečuda! Pred njim – prostrite se sva srca ljudska kroz bezbroj metanija i istopite u radosnim i zahvalnim slavoslovljima! Gle , vi, nekadanji tuđinci svemu Božjem, postadoste kroz Crkvu domaći Bogu, svoji Bogu, rod Bogu, uđoste u porodicu Božju, besmrtnu i večnu. Sada , vi ste besmrtnici i večnici i savečnici Hristovi, jer ste sinovi Božji, jer ste sunaslednici Hristovi: i sve Hristovo – postalo je vaše, vaše, vaše! – Ima li za vas veće blagovesti od ove? i zar uopšte može za ljude biti veće blagovesti od ove? Da tu blagovest propovedam neznabošcima, meni se nedostojnom javi čudesni Gospod Isus i posla me među vas (sr. D. A. 9,15; 22,17-21). I za tu blagovest među vama ja živim i umirem: svaki dan radosno umirem za nju, radosno stradam za nju: stradam od ljudi, stradam od demona, stradam od Jevreja, stradam od neznabožaca. No pri svemu tome ja sam najradosniji sužanj u svima svetovima, jer sam sužanj svečudesnog i svemilosnog i svemilog Gospoda Isusa: On me je okovao slatkim okovima ljubavi Svoje, milim okovima blagovesti Svoje, Evanđelja Svoga, i ja neumorno i neustrašivo propovedam Evanđelje svima, a pre svega neznabošcima. A kad zbog Evanđelja Hristova dopadnem sužanjstva kod ljudi, niko radosniji od mene: da bar time budem nalik na stradanja čudesnog Gospoda mog, koja On pretrpe za mene, za sve nas, za sve vas (sr. Flb. 3,10). A sužanj ljubavi Hristove raduje se okovima za Hrista. I vi se radujete kada dopadnete okova za Hrista; radujete najvećem odlikovanju, kao najvećoj počasti. Ta okovi za Gospoda Hrista, to su najskupocenije ogrlice naše, i grivne naše, i đerdani naši, i krune naše! Pomoću njih se kupuje nebo. Šta kažem? kupuju se nebesa nad nebesima, kupuju sva večita bogatstva koja samo Jedini istiniti Bog i Gospod Isus Hristos može posedovati i davati, i evo daje i meni i vama i svima, daje kroz Crkvu Svoju čudesnu.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga