31 Tako, braćo, nijesmo djeca robinjina nego slobodne.
Kopirano
Komentari
Radost besmrtna i večna radost nas hrišćana je u tome što nismo deca robinje nego slobodne: tojest nismo deca zemaljskog Jerusalima, već deca nebeskog Jerusalima – Crkve, koja je naša duhovna mati, mati naše besmrtnosti, naše večnosti, naše slobode.
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga