27 Jer je pisano: razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; prokini i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža.
Kopirano
Komentari
27-28

Bogonadahnuti Isaija Duhom Svetim otkriva nam tajnu, svetu tajnu Hristove Crkve, koja Duhom Svetim rađa duhovnu decu, čega je bila praslika Sara rađajući Isaka po dejstvu svemoćnog obećanja Božjeg. Pre dolaska Gospoda Hrista i pre silaska Svetoga Duha Crkva je bila nerotk...
Više
inja, ali od tada: ona bez ikakvih porođajnih muka, dejstvom Svetoga Duha, radosno i blaženo rađa bezbrojnu duhovnu decu, kojima nema broja. Stoga smo i mi, svi hrišćani, kao Isak – deca obećanja. Jer se rađamo od Boga Duhom Svetim, ne po prirodnim zakonima telesnoga rađanja već po natprirodnom dejstvu blagodati Božje, svemoćne, svepreporodne, sveosvećujuće, sveobožujuće, svečudotvorne. Svaki je hrišćanin – dete Božje, sin Božji, i time natprirodno čudo Božje u ovom zemaljskom svetu. Zar nije čudo, divno čudo Božje: roditi se od Boga, postati sin Božji – verom u Hrista, Jedinorodnog Sina Božjeg? Sve je tu natprirodno: vera te sjedinjuje sa nadnebesnim Bogom i Gospodom, prenosi te na nebo, rađa te i čini građaninom neba, te je tvoje „življenje na nebesima“, gde Hristos sedi s desne strane Oca (sr. Flb. 3,20; Kol. 3,1-3)
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga